četrtek, 7. 9. 2017
21:00
ZRC SAZU, atrij

Novi trg 2
1000 Ljubljana

MATEJ KEJŽAR: HIŠA

O utopiji in skupnem obstoju

Plesna predstava, premiera

Hiša je druga predstava Mateja Kejžarja iz Utopične trilogije, ki se ukvarja z vsebino dela Mesto sonca. Moč knjige, v kateri avtor Tommaso Campanella govori o narodu v obdobju razcveta, je v prikazu tega, kako ljudje negujejo skupna prepričanja in obenem živijo vsak na svoj način. Ti načini pa so bili ob nastanku omenjenega dela, v obdobju tik po odkritju Amerike, marsikje v navzkrižju z duhom časa. Podobna utopična skupnost se zgodi v osemdesetih letih v house gibanju temnopoltih ameriških homoseksualcev. Predstava Hiša je hiša plesnega jezika, ki žene ljudi naprej. Hiša je hiša plesa, hiša je hiša avantgarde, hiša je prostor za zidovi, zastrt pred zunanjim svetom. Predstava Hiša bolj kot bivanje v skupnosti zagovarja koncept skupnega obstoja in je posvečena vsem tistim, ki verjamejo v moč avantgarde.

Zasnova in koreografija: Matej Kejžar (SI/BE)
Nastopajo: Stanislav Dobak (SK/BE), Riccardo Guratti (IT/NL) in Peter de Vuyst (BE)
Scenografija in oblikovanje svetlobe: Petra Veber
Producent: Žiga Predan
Produkcija: Pekinpah

Predstava Hiša je preddogodek festivala Spider, ki bo potekal med 12. in 16. septembrom v Stari mestni elektrarni - Elektro Ljubljana in na drugih lokacijah.

http://spiderfestival.com

© Petra Veber
© Petra Veber